Автоклиматици

Автоклиматици

Климатиците са съществени агрегати за съвременните автомобили.Техният ремонт и профилактика се извършват задължително със специализирани инструменти.Тестването за течове, източването на старият фреон и зареждането с нов се извършват с автоматични станции за автоклиматици.Освобождаването на бързите връзки по тръбопроводите също изисква специализиран инструмент, както и демонтажа и монтажа на климатичните компресори.

Инструменти Нет предлага специализирани инструменти заремонт на автоклиматици отговарящи на съвременните изисквания на специализираните сервизи.


Вашата количка е празна!